Aanpak van voortijdig schoolverlaten (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
De aanpak van voortijdig schoolverlaten [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden laagopgeleiden, onderwijs, economie, economische positie
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen (stad), Heerlen, Leiden, Lelystad, Maastricht, Rotterdam, Ministerie van OCW, Universiteit Maastricht
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

De kosten van voortijdig schoolverlaten (vsv) bedragen jaarlijks naar schatting 4,7 miljard. Naast de individuele kosten (werkloosheid, slechtere gezondheid) zijn er maatschappelijke kosten (criminaliteit, minder cohesie, lager opleidingsniveau beroepsbevolking) en financiële gevolgen voor de staatskas (minder belastingopbrengst en hoger aantal uitkeringen). Het loont dus te weten welke factoren vsv bepalen en welke aanpak effectief is.

Toelichting

In dit onderzoek zijn de verschillende factoren van vsv geanalyseerd die zich tijdens de schoolloopbaan kunnen ontwikkelen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Daarnaast is de effectiviteit van verschillende interventies onderzocht en zijn er aanbevelingen geformuleerd voor beleid.

Uitkomsten

Leerlingen die het voortgezet onderwijs zonder startkwalificatie verlaten, hebben weinig rooskleurige vooruitzichten. De aanpak om dit tegen te gaan kost geld, maar de kosten zijn aanzienlijk lager dan de kosten van vsv op de langere termijn. Het onderzoek laat zien dat landen succesvoller zijn in vsv-beleid als ze zich richten op de overgang van vmbo naar mbo, omdat hier de uitval hoog is. Registratie en controle op verzuim leidt tot sneller ingrijpen en beter volgen van leerlingen en dus minder vsv. Een andere bewezen interventie is het beter begeleiden bij de beroepsoriëntatie van leerlingen. Ook een betere aansluiting tussen school en arbeidsmarkt en sterkere betrokkenheid van het bedrijfsleven leidt tot lagere cijfers van vsv.

Publicatie en links

  • Download publicatie Vroegtijdig Schoolverlaten[2]
  • Artikel Aanpak voortijdig schoolverlaten kost geld, maar levert meer op[3]
  • Verslag conferentie ‘Vroegtijdig schoolverlaten’ (Amsterdam, mei 2014)[4]