Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten (KKS 2009)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden arbeidsmarkt, beleid, bijstand, loonkostensubsidie
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Utrecht (stad), Den Haag, Oss, Roermond, Groningen (stad), Almelo, Gouda, Dordrecht, Tytsjkerksteradiel, Kollumerland/Achtkarpselen, Spijkenisse, Lelystad, Haarlem, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2008 - 2009
Status Afgerond

Aanleiding

Gemeenten kunnen via hun arbeidsmarktbeleid (beperkte) invloed uitoefenen op de regionale arbeidsmarkt en het bijstandsvolume. Het is echter de vraag welke verschillende beleidsstrategieën er bestaan en hoe deze samenhangen met de situatie op de lokale/regionale arbeidsmarkt en/of de politieke voorkeuren en samenstelling van de gemeenteraad.

Toelichting

Voor dit onderzoek zijn vijf verschillende beleidsstrategieën van gemeenten geanalyseerd. Hierbij is onder andere gekeken of er sprake is van convergentie of divergentie in de aanpak van gemeenten.

Uitkomsten

Alle vijf de onderzochte arbeidsmarktstrategieën hebben effect. Het effect is echter klein en daarom is realisme in ambities op zijn plaats. Twee beleidsstrategieën zijn, zeker in tijden van recessie, het meest zinvol. Door te investeren in trajecten met en zonder loonkostensubsidie dragen gemeenten bij aan het voorkomen van instroom in de bijstand en het bevorderen van de uitstroom naar werk. Een aanpak gericht op coördinatie en samenwerking is een andere relatief succesvolle strategie. Externe samenwerking voorkomt instroom, interne samenwerking binnen een gemeente draagt bij aan meer uitstroom.

Publicatie en links

  • Publicatie Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten (samenvatting)[2]
  • Publicatie Arbeidsmarktstrategieën van gemeenten (volledig rapport)[3]