Best Persons

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: De beste krachten zoeken, vinden en... ook inzetten!
Kernwoorden: Best persons, probleemwijken, multiprobleemgezinnen, veelplegers
Projectleiding: Universiteit van Tilburg
Partners: Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Utrecht (stad), Zwolle
Looptijd: 2008 - 2012

Aanleiding

Individuen kunnen het verschil maken in complexe situaties zoals in probleemwijken, bij multiprobleemgezinnen of bij de aanpak van veelplegers. Het resultaat is vaak afhankelijk van individuen die in staat zijn om te ondernemen, buiten de lijntjes te kleuren en creatief om te gaan met regels en maatregelen. Dit zijn zogenaamde ‘best persons’; ondernemende en zeer betrokken mensen.

Toelichting

Dit onderzoek biedt inzicht in de eigenschappen en werkwijze van ‘best persons’. De onderzoekers spoorden zo’n 45 ‘best persons’ op die actief zijn in en voor achterstandswijken. Gedurende een langere tijd hebben de onderzoekers ze gevolgd om te achterhalen wat nu de specifieke eigenschappen van deze personen zijn. Vervolgens is gekeken hoe ‘best persons’ het beste ingezet kunnen worden en wat bestuurders en ambtenaren kunnen doen om ze beter tot hun recht te laten komen.

Resultaten

‘Best persons’ kunnen zowel bewoners als professionals en ambtenaren zijn. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen ‘best persons’. ‘Best persons’ zijn ondernemende en betrokken mensen. Zij kunnen niet worden opgeleid, maar kunnen wel opgespoord en ingezet worden. ‘Best persons’ weten de twee verschillende werelden van de systeemwereld (regels en wetten en overheid) en de leefwereld (de werkelijke wereld, de burger) met elkaar te verbinden. Van bestuurders en managers vraagt werken met ‘best persons’ dat zij voldoende ruimte en rugdekking geven als er, binnen kaders, van de regels wordt afgeweken.

Publicaties en links

  • Boek: ‘Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk’, Bestel publicatie bij uitgeverij Boom Lemma
  • Wijkengids: Best Persons [1]