Bindende invloed van middengroepen in gemengde buurten

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Bindende invloed van middengroepen in gemengde buurten: Hoe kan gentrification bijdragen aan vertrouwen
Kernwoorden: inkomensdiversiteit, vertrouwen, middengroepen, gentrification
Projectleiding: Universiteit van Amsterdam
Partners: Amsterdam, Enschede
Looptijd: 2008-2010

Aanleiding

Veel stedelijke vernieuwing in Nederland is gericht op het opwaarderen van economisch vervallen buurten (gentrification). Gentrification gebeurt door middel van het verruimen van het koopaanbod. Dit moet bijdragen aan sociale menging en aan een evenwichtiger woningvoorraad. Maar wat betekent de toename van middengroepen voor het vertrouwen in de buurt en in buurtbewoners?

Toelichting

Het onderzoek is uitgevoerd in Amsterdam en Enschede. In Amsterdam werd het onderzoek uitgevoerd in twee voormalige arbeidersbuurten: de Kinkerbuurt-Noord en de Oosterparkbuurt, waar een ‘milde’ vorm van gentrification is geïntroduceerd. Hangt de uitbreiding van het aandeel koopwoningen samen met buurtvertrouwen, en wat verklaart een positieve of negatieve samenhang?

In Enschede is het onderzoek uitgevoerd in wijken met een meer dan gemiddelde toename van koopwoningen in de afgelopen jaren. Er is vooral gekeken naar de opvattingen van bewoners. Daarnaast is gekeken naar de mogelijke invloed van (allochtone of autochtone) middengroepen op de integratie van allochtonen in de buurt. En naar de mogelijke invloed van allochtone middengroepen op het vertrouwen en integratie in de buurt.

Uitkomsten

Door meer inkomensdiversiteit krijgen bewoners meer vertrouwen in de buurt. Zeker bij een geleidelijke toename van koopwoningen. Dat is de belangrijkste conclusie van dit onderzoek. Het tempo waarmee een overmaat aan goedkope huurwoningen wordt omgezet, is wel belangrijk. Een geleidelijke toename van koopwoningen voorkomt een schokeffect onder bewoners, waardoor deze weinig problemen hebben met de veranderde bevolkingssamenstelling.

Publicaties en links

  • Artikel Tijdschrift voor de Volkshuisvesting - Koop is goed voor de buurt (pdf)[1]
  • Eindrapport Enschede - Inkomensdiversiteit en vertrouwen in buren en in de buurt (pdf)[2]
  • Eindrapport Amsterdam - Meer inkomensdiversiteit meer buurtvertrouwen (pdf)[3]