Brain drain of brain gain (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland: Brain drain of brain gain? [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden arbeidsmarkt, hoogopgeleiden, onderwijs, kennisinstellingen
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Groningen (stad), Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

De ene stad of regio is veel beter in staat pas afgestudeerden vast te houden, of zelfs aan te trekken, dan andere. In hoeverre kan gericht beleid helpen om steden zoveel mogelijk te laten profiteren van de afgestudeerden aan de HBO- en WO instellingen in de stad.

Toelichting

Met behulp van micro data is voor de verschillende steden vastgesteld in hoeverre studenten wegtrekken naar een andere stad na het afronden van hun studie (brain drain). In hoeverre kunnen universiteitssteden, of steden met een HBO-instelling, de pas afgestudeerden vasthouden in de stad en profiteren van hun kennis (brain gain)?

Uitkomsten

Uit het onderzoek blijkt dat de brain drain een hardnekkig misverstand is. In steden met een HBO- en WO instelling blijven meer academici en hoogopgeleide jongeren hangen dan dat er vertrekken. Per saldo is de migratie van studenten voor deze gemeenten dus positief. Na afloop van de studie wonen en werken er meer hoger opgeleiden in de stad dan dat er voorafgaand aan de studie woonde. Dit gaat ten koste van andere gemeenten in het betreffende landsdeel: de stad wint en de regio verliest. De aanwezigheid van banen bepaalt bij uitstek de aantrekkelijkheid van een stad of regio voor recent afgestudeerden. Ook is het opvallend dat de steden die deelnamen aan het onderzoek in staat zijn om de betere studenten vast te houden. Jongeren die na hun WO-studie blijven wonen en werken in de stad waar zij ook studeerden, hebben gemiddeld hogere cijfers dan degenen die vertrekken.

Publicatie en links

  • Rapport ‘Brain drain of brain gain: Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland’[2]
  • Persbericht - Vertrek hoger opgeleiden een mythe: brain drain bestaat niet.[3]