Burgers maken hun buurt

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Burgers maken hun buurt
Kernwoorden: Burgerinitiatieven, ACTIE-instrument, professionals
Projectleiding: Universiteit Twente
Partners: Ministerie van BZK en gemeentes Enschede, Hengelo en Leiden.
Looptijd: 2009 - 2012

Aanleiding

Professionals en beleidsmakers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven, krijgen te maken met uiteenlopende vragen en problemen. De rollen die zij vervullen zijn faciliterend, stimulerend en coproducerend. Burgerinitiatieven vragen een aanpak op maat van professionals en beleidsmakers.

Toelichting

Voor dit onderzoek is het ACTIE-instrument ontworpen dat professionals laat zien waar ze op moeten letten bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Dit instrument biedt professionals een praktische handreiking om de juiste keuzes te maken bij het vervullen van hun verschillende rollen. Drie bewonersinitiatieven in Enschede, Hengelo en Leiden vormden de praktijkcasussen in het onderzoek.

Resultaten

Het ACTIE-instrument staat voor Animo (motivatie van burgers om hun initiatief gestalte te geven), Contact (verbinding met buurtgenoten en –organisaties), Toerusting (middelen, tijd, geld en vaardigheden van burgers), Inbedding (inrichting van organisaties om initiatieven te ondersteunen) en Empathie (vermogen van professionals en organisaties om zich te verplaatsen in bewoners). Per initiatief moet de professional zich afvragen of de burger gebaat is bij een stimulerende, faciliterende of coproducerende rol.

Publicaties en links

  • Publicatie - Burgers maken hun buurt [1]
  • Samenvatting ACTIE-instrument ‘Burgers maken hun buurt’ [2]
  • Tussentijdse publicatie - Burgers maken hun buurt in Leiden [3]
  • Artikel Platform31 - ACTIE-model om burgerinitiatieven te ondersteunen [4]
  • Verslag Conferentie - 'Burgers maken hun buurt' [5]