Cities of Tomorrow: Challenges, vision, ways forward (2011)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het rapport Cities of Tomorrow: Challenges, vision, ways forward [1] (2011) richt zich op de mogelijke impact van verschillende trends, zoals demografische teruggang, sociale polarisatie en de kwetsbaarheid van steden.

Waar gaat het over?

Meer dan twee derde van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden. Steden zijn plekken waar zowel problemen ontstaan als plekken waar oplossingen worden bedacht. Dit is vruchtbare grond voor wetenschap en technologie, cultuur en innovatie, voor individuele en collectieve creativiteit en voor het tegengaan van klimaatverandering.

Het is belangrijk om de uitdagingen te begrijpen waar verschillende Europese steden in de toekomst mee te maken krijgen. Dit rapport richt zich op de mogelijke impact van verschillende trends zoals demografische teruggang, sociale polarisatie en de kwetsbaarheid van steden. Het gaat ook in op mogelijkheden en sleutelrollen die steden hebben om Europese doelen te realiseren, met name gedoeld op de implementatie van de Europese 2020 strategie. Het presenteert ook een aantal inspirerende modellen en visies en het bevestigt de noodzaak voor een afgestemde benadering van stedelijk beleid.

Proces achter de studie

Een aantal stedelijke experts en vertegenwoordigers van Europese steden is bij elkaar gebracht om over de toekomst na te denken. Dit rapport beschrijft de uitkomsten hiervan. Cities of Tomorow biedt inspiratie voor beleidsmakers en beoefenaars die te maken hebben met stedelijke ontwikkelingen op regionaal, nationaal of Europees niveau.

Kernwoorden cultuur, innovatie, beleid, Europa