City Deal: Roadmap Next Economy

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Steden: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (23 gemeenten).

Departementen: EZ, BZK.

Partners: provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel.

In de City Deal committeren partijen zich aan het regionale economische strategietraject ‘Roadmap Next Economy’[1], die de acties en investeringen moet beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de MRDH. De roadmap moet meerdere uitgewerkte business cases bevatten op o.a. de volgende terreinen: economie, arbeidsmarkt, onderwijs en gebiedsontwikkeling.

Status: ondertekend op 1 december 2015[2].

Onderdeel van Next Economy binnen Agenda Stad.

Kernwoorden: economie, werken, next economy, stedelijke regio's, arbeidsmarkt, onderwijs, gebiedsontwikkeling