Cluster Governance (KKS 2015)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Help een piek?! Sturen op innovatie door middelgrote gemeenten [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden clusters, governance, publiek-private samenwerking, ruimtelijk-economisch beleid
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Enschede, Hengelo, Leeuwarden, Nijmegen, Radboud Universiteit
Startjaar 2008 - 2015
Status Afgerond

Aanleiding

Clusteren wordt als een aangewezen manier gezien om de concurrentiekracht van een stad, regio of land te vergroten. De economische voordelen van clusters zijn bekend, maar het creëren van clusters en het voeren van een effectief clusterbeleid is een ander verhaal. Hiervoor is cluster governance nodig en dat blijkt maar al te vaak een struikelblok.

Toelichting

In dit onderzoek staan drie clusters centraal: het watertechnologie cluster in Leeuwarden, Health Valley in Nijmegen en Energy Valley in Twente. Aan de hand van participerend en observerend onderzoek zijn de governance aspecten van deze clusters geanalyseerd. Hierbij is er onder andere gekeken naar de organisatievorm van het cluster, de samenwerking binnen het cluster en meer specifiek de totstandkoming van beleid- en visievorming.

Uitkomsten

Het identificeren en inzetten van civic entrepreneurs is van belang voor het (be)sturen van clusters. Deze personen kunnen een belangrijke rol spelen in een cluster, omdat ze de taal van de verschillende betrokken partijen spreken en op verschillende niveaus snel kunnen schakelen. Het onderzoek gaat ook in op het vergroten van de daadkracht van clusters door te blijven leren, in te zetten op institutioneel ondernemerschap en te werken aan hefboomwerking in het overheidsbeleid.

Publicatie en links

  • Publicatie Cluster Governance. Lessen voor de praktijk [2]
  • Verslag bijeenkomst ‘Clusters, lessen voor de praktijk’ (Eindhoven, september 2015) [3]
  • Presentatie VerDuS congres ‘What’s next in cluster policy research: cluster governance for effective cluster policy’ (Rotterdam, juni 2014) [4]