Concurrentiepositie van Nederlandse steden (KKS 2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Netwerken, Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane gebieden: Nieuwe Perspectieven voor Verbeterde Economische Prestaties (NAPOLEON) [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden metropool, metropoolvorming, agglomeratie, agglomeratiekracht, concurrentiepositie, borrowed size, economie, polycentrisch stedelijk netwerk
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Regio Groningen-Assen, Rotterdam, Utrecht (stad), Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht
Startjaar 2012 - 2014
Status Afgerond

Aanleiding

Nederland kent geen echt grote steden, maar wel veel middelgrote- en kleine steden die relatief dichtbij elkaar liggen. Ze staan voor de uitdaging om gebruik te maken van elkaars nabijheid door draagvlak en functies van elkaar te lenen (borrowed size). De positie van de steden in regionale, nationale en internationale netwerken van handel, kennis en investeringen is hierbij van belang.

Toelichting

In dit onderzoek staat de concurrentiepositie van Nederlandse steden en stedelijke regio’s centraal. Er is kwantitatief onderzoek gedaan naar de positie van steden in internationale netwerken van handel, kennis en investeringen en naar het concept van borrowed size.

Uitkomsten

In vergelijking met de belangrijkste concurrenten zijn de Nederlandse steden relatief klein. De inbedding van de steden in regionale, nationale en internationale netwerken is echter van groot belang voor de lokale economische groei. De polycentrische structuur van Nederlandse stedelijke regio’s biedt daarnaast mogelijkheden voor borrowed size: steden kunnen van elkaar functies en draagvlak lenen. Op deze manier zijn agglomeratievoordelen niet alleen voorbehouden aan grote monocentrische steden, maar kunnen de voordelen ook behaald worden in een polycentrisch netwerk van middelgrote en kleine steden. Op deze manier verschuift de aandacht van agglomeratiekracht naar netwerkkracht.

Publicatie en links

Publicatie De Concurrentiepositie van Nederlandse steden. Van agglomeratiekracht naar netwerkkracht [2]

  • Verslag van de tweedaagse excursie naar de Metropool Vlaanderen[3]
  • Artikel Metropool Forum 2014 - Borrowed Size en Interne Bereikbaarheid
  • Artikel Metropool Forum 2013 - Borrowed Size: Beter een goede buur dan een verre vriend
  • Artikel S+RO Agglomeratiekracht (1/2015) - Buursteden: lust of last?[4]
  • Artikel S+RO Rotterdam (2/2014) – Rotterdam in de metropoolregio[5]
  • Artikel Rooilijn (3/2013) – Metropoolvorming in de praktijk[6]
  • Presentatie VerDuS congres ‘De economische kracht en governance van stedelijke regio’s’ (Rotterdam, juni 2014[7]
  • Website European Regional Competitiveness Scoreboard[8]