Crisisplannen nauwelijks gebruikt (KKS 2009)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Plannen in de praktijk, praktijk in de plannen
Kernwoorden: crisisbeheersing, beleid, veiligheid
Projectleiding: TU Delft
Partners: Amsterdam, Rotterdam, Berenschot
Looptijd: 2008-2009

Aanleiding

Steden steken veel energie in het opstellen en bijstellen van plannen om rampen en crises te beheersen. Maar in de praktijk blijken crisisplannen zelden volledig uitgevoerd te worden.

Toelichting

In de wereld van crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn er 2 arena’s: de planarena en de praktijkarena. In de planarena ontwikkelen bestuurders en beleidsadviseurs van (regionale) overheden beleid. Dit wordt vertaald in plannen en procedures. In de praktijkarena zijn de uitvoerders te vinden zoals politie en brandweer. Zij vinden de plannen vaak ontoegankelijk en abstract. Bij een crisis is er ook vaak geen tijd om het rampenplan erop na te slaan. De onderzoekers zijn nagegaan hoe de verschillende werelden dichter bij elkaar gebracht kunnen worden.

Uitkomsten

De kloof tussen plan en praktijk is op 3 manieren te overbruggen:

  • betrek professionals bij de planvorming
  • laat de kloof de kloof
  • vertrouw op de professional of daag de professional uit met slimme interventies.

Geen van deze benaderingen is superieur. Maar het is wel belangrijk dat er bewust voor één van deze benaderingen of een mix daarvan wordt gekozen. De onderzoekers reiken concrete instrumenten voor een betere aansluiting tussen plannen en praktijk.

Publicaties en links

  • Artikel Vitale Stad - Crisisbeheersingsplannen nauwelijks gebruikt (pdf)[1]
  • Rapport - Plannen in de praktijk (pdf)[2]