De innovatieve stad (2016)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het essay 'De innovatieve stad' [1] houdt de belangrijkste actuele perspectieven op innovaties in de economische, groene en sociale stad kritisch tegen het licht. In het Nederlandse rijksbeleid en in het maatschappelijk debat is de veronderstelling dat steden daadkrachtig kunnen optreden, maatwerk kunnen leveren en snel kunnen leren van experimenten. De centrale vraag in het essay is onder welke condities steden hierin slagen. De aandacht gaat hierbij primair uit naar de rol van gemeenten en de Rijksoverheid - in het bijzonder naar nieuwe leerprocessen rondom experimenten, nieuwe soorten kennis die daaruit voortkomen en nieuwe verhoudingen tussen beleidsmakers en burgers die initiatief nemen.

Het essay brengt in beeld onder welke condities Nederlandse steden deze ambities op de terreinen economie, groen en sociaal het beste kunnen realiseren. En hoe zij een balans tussen de terreinen kunnen vinden.

De innovatieve stad is gepubliceerd door het PBL op 30-05-2016.