Deltaprogramma

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het doel van het Deltaprogramma [1] is dat de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn, zodat ons land de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen.

De overheid gaat daarom, samen met andere organisaties, op drie terreinen op een nieuwe manier aan de delta werken:

  • Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid: deze hangen niet alleen samen met de kans op een overstroming, maar ook met de gevolgen van een overstroming (risicobenadering). De omvang van de gevolgen bepaalt daarbij de hoogte van de norm.
  • De beschikbaarheid van zoetwater voor landbouw, industrie en natuur wordt voorspelbaarder.
  • De ruimtelijke inrichting wordt klimaatbestendiger en waterrobuuster.

Uitvoering gebeurt o.a. via het Deltaprogramma 2016 door de Deltacommissaris en zijn staf.