Deltaprogramma 2016

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het zesde Deltaprogramma (DP2016) [1] is op Prinsjesdag 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de begroting van het Deltafonds. Het Deltaprogramma 2016 (DP2016) kwam tot stand op voorstel van de deltacommissaris.

Met het presenteren van de voorstellen voor de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën (Prinsjesdag 2014) is een nieuwe fase voor het Deltaprogramma aangebroken: de fase van uitwerking en uitvoering. In DP2016 staat een compleet overzicht van het werk in uitvoering voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en een waterrobuuste ruimtelijke inrichting.

In het online zesde Deltaprogramma [2] staat de voortgang van de uitvoering van het werk aan de delta centraal: de (wettelijke) uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Onderdeel van het Deltaprogramma.