Digitale Steden Agenda

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het programma Digitale Steden Agenda (DSA) stimuleert gebruik van slimme (ICT-)oplossingen voor stedelijke maatschappelijke vraagstukken.

De DSA heeft de doelstelling diverse initiatieven daar waar nodig aan elkaar te koppelen en te verbinden en is daarom deelnemer of trekker van diverse overleggen/ initiatieven, waaronder de online community Smart Cities van Platform31, het G5 overleg Smart Cities, G6 open data werkgroep en de NL SAG Smart Cities van de NEN. Om dit ecosysteem en praktijkvoorbeelden zichtbaar te maken hebben werkt de DSA met netwerkwiki.nl.

De G32 themagroep Smart cities wordt ingevuld vanuit de Digitale Steden Agenda. De Digitale Steden Agenda doet dit door het delen van praktijkvoorbeelden, het agenderen van thema’s, issues en gezamenlijke opgaves en het verbinden van partijen (Rijk- regio, kennisinstellingen en bedrijven). Omdat het programma va de DSA na Q1 2017 stopt, is het op dit moment de vraag op welke manier de G32 verder invulling wil/kan geven aan Smart Cities.

Bereikt resultaat: Verbinding gebracht tussen divers Smart City initiatieven (al deze benoemde initiatieven). Kennis gedeeld tussen steden en zichtbaar gemaakt welke gezamenlijke issues/ opgaves er zijn. Aandacht gecreëerd voor sociale aspect (naast technische) van deze digitale transitie. De Versnellingsbak, een spel om projecten en initiatieven in de juiste versnelling te krijgen.

Uitdaging/opgave: Na eindige programma DSA is deze verbindende partij weg. Agenderende functie vanuit steden richting Rijk/VNG, en andersom, vindt niet meer plaats vanuit DSA. Neutrale plek voor steden voor het delen van succes én faalfactoren, en ontmoeten van diverse (markt)partijen verdwijnt.

Relevante andere programma's zijn:

Kernwoorden: Smart cities.