Economische waardering cultureel erfgoed (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Economische waardering van cultureel erfgoed [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden cultureel erfgoed, economie, vastgoed, vastgoedontwikkeling, locatiegedrag, toerisme
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Dordrecht, Haarlem, Heerlen, Helmond, Zaanstad, Nieuwland Erfgoedcentrum, CLUE, de Stad bv, Vrije Universiteit
Startjaar 2008 - 2013
Status Afgerond

Aanleiding

De kosten van investeren in en het onderhoud van cultureel erfgoed zijn eenvoudiger te ramen dan de baten. De herontwikkeling en profilering van cultureel erfgoed is de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Dit versterkt de behoefte aan een onderbouwing voor de economische waarde van cultureel erfgoed: in hoeverre betalen de investeringen zich uit?

Toelichting

In dit onderzoek staat de economische waardering van cultureel erfgoed centraal. Op basis van kwantitatieve analyses zijn de effecten van cultureel erfgoed op vastgoedwaarden, toerisme en locatiegedrag van huishoudens en bedrijven onderzocht. Daarnaast zijn de consequenties voor het erfgoedbeleid van overheden in kaart gebracht.

Uitkomsten

Cultureel erfgoed kan van grote economische toegevoegde waarde zijn. Door het goed te (her)profileren kan het nieuwe bezoekers, bewoners en bedrijven aantrekken, en daarnaast heeft het een positief effect op de waardeontwikkeling van vastgoed. Cultureel erfgoed heeft niet alleen een economische waarde maar is ook van belang voor de identiteit, binding en cohesie van een gebied. De sleutel voor succes lijkt te liggen in de vorming van sterke coalities tussen overheid en bedrijfsleven.

Publicatie en links

  • Publicatie Cultureel erfgoed op waarde geschat[2]
  • Verslag bijeenkomst ‘Cultureel erfgoed op waarde geschat’ (Amsterdam, mei 2013)[3]
  • Verslag bijeenkomst ‘Erfgoed en kennis maken krachtige steden’ (Amsterdam, september 2014)[4]
  • Presentatie VerDuS congres ‘Economic valuation of cultural heritage’, door Jan Rouwendal (Rotterdam, juni 2014)[5]
  • Proefschrift Mark van Duijn (VU) Location Choice, Cultural Heritage and House Prices[6]
  • Proefschrift Ruben van Loon (VU) Tourism and the Economic Valuation of Cultural Heritage (VU)[7]