Effecten herstructurering op sociale stijging jongeren (KKS 2011)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Steigers voor stijging: effecten van herstructurering op de sociale stijging van jongeren. [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden herstructurering, sociale stijging, jongeren
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Utrecht (stad), Trajectum College, corporatie Mitros, Krajicek Foundation, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht
Startjaar 2008 - 2011
Status Afgerond

Aanleiding

Hoe jongeren omgaan met herstructurering is nog nauwelijks onderzocht, terwijl jongeren sterk aan hun buurt verbonden zijn. Ze hebben wel degelijk een beeld van een veilige, mooie en leefbare omgeving. Toch hebben ze weinig inbreng in herstructureringsprogramma’s.

Toelichting

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Utrecht. In deze stad zijn gedwongen verhuisde jongeren benaderd voor een survey en voor een interview.

Uitkomsten

Een gedwongen verhuizing door herstructurering is voor jongeren een ingrijpend proces. Het levert vele stress en onzekerheid op. Jongeren moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij vernieuwingsplannen. Met name plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

Jongeren vinden een gedwongen verhuizing door sloop vervelend vanwege het verlies van sociale contacten en activiteiten. Ze vormen na gedwongen verhuizing echter weer snel nieuwe netwerken en ze vinden dat ze beter zijn gaan wonen. Gedwongen verhuizing blijkt geen noemenswaardige effecten te hebben op hun onderwijsprestaties en kansen op de arbeidsmarkt.

Publicaties en links

  • Publicatie Jongeren, wonen en sloop. Stedelijke herstructurering gezien door de ogen van jongeren[2]
  • Onderzoeksrapport Jongeren, sloop en sociale stijging. Effecten van gedwongen verhuizingen op de woon-, onderwijs-, arbeids- en vrijetijdscarrière van jongeren[3]
  • Artikel | Jongeren, wonen en sloop[4]