Effecten van prostitutiebeleid (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid
Kernwoorden: prostitutiebeleid, mensenhandel, sekswerkers, beleid, veiligheid
Projectleiding: Universiteit Leiden
Partners: Rotterdam, Den Haag, Utrecht (stad), Leiden
Looptijd: 2009-2013

Aanleiding

Sekswerkers worden steeds meer gevolgd, geregistreerd en onbedoeld tot mobiliteit gedwongen. Dit gebeurt in het kader van de bestrijding van mensenhandel. In Nederland en Oostenrijk is onderzocht hoe effectief dit beleid is. De publicatie ‘Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid’ is daar een verslag van.

Toelichting

Er is gekozen voor Oostenrijk omdat het beleid aldaar vergelijkbaar is met Nederlands beleid. Daardoor kunnen Oostenrijkse ervaringen en oplossingen nuttig zijn voor Nederland.

Uitkomsten

Registratie blijkt nauwelijks een bijdrage te leveren in het voorkomen van mensenhandel. Dat blijkt uit de ervaringen in Oostenrijk.

  • De voorwaarden waaronder sekswerkers in Nederland en Oostenrijk werken, zijn nog nauwelijks verbeterd.
  • Met cijfers over prostitutie in de media en beleidsdocumenten moet voorzichtig worden omgegaan. De cijfers zijn niet nauwkeurig en betrouwbaar vanwege de grote mobiliteit van sekswerkers. De onderzoekers schatten dat in de vier grote steden in Nederland op één dag in totaal ongeveer 2000 sekswerkers actief zijn.
  • Uit interviews met 140 sekswerkers blijkt dat het overgrote deel van de sekswerkers naar Nederland of Oostenrijk is gekomen omdat ze in hun eigen land geen perspectief meer hebben.

Publicaties en links

  • Onderzoeksrapport - Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid[Onderzoeksrapport - Complexiteit en uitdagingen van het prostitutiebeleid
  • Engelstalig achtergrondrapport - Final report of the International Comparative study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands[1]
  • Verslag workshop prostitutiebeleid[2]
  • Artikel Trouw - Sekswerker is niet altijd slachtoffer (PDF)[3]
  • Artikel Vrij Nederland - Prostitutiebeleid dialoog der doven (pdf)[4]
  • Artikel Die Presse (Oostenrijk) - Sexarbeit Verbieten - oder als Job wie jeden anderen bewerten (jpg)[5]
  • Tijdschrift voor sociale vraagstukken - Prostitutie De onzinnige criminalistering van de klant (pdf)]* Engelstalig achtergrondrapport - Final report of the International Comparative study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands[6]