Europa 2020

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Versie door Wimoosterveld (Overleg | bijdragen) op 31 mei 2016 om 11:23 (Created page with "Europa 2020 [http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm] is het tienjarenplan voor groei en werkgelegenheid van de EU, dat in 2010 van start is gegaan. Hiermee wil de EU niet...")

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Europa 2020 [1] is het tienjarenplan voor groei en werkgelegenheid van de EU, dat in 2010 van start is gegaan. Hiermee wil de EU niet alleen de crisis, waarvan de economie nu geleidelijk herstelt, te boven komen, maar ook de problemen van ons groeimodel aanpakken en de voorwaarden scheppen voor slimme en duurzame groei voor iedereen.

Uiterlijk eind 2020 moeten de doelstellingen op de volgende terreinen bereikt zijn: werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en energie, onderwijs, sociale inclusie en armoedebestrijding.

Er worden zeven kerninitiatieven opgezet voor gezamenlijke activiteiten van de EU en nationale overheden op gebieden zoals innovatie, digitale economie, werkgelegenheid, industriebeleid, armoede en de efficiënte omgang met grondstoffen.

Ook de interne markt, de EU-begroting en de buitenlandagenda van de EU worden ingeschakeld in de Europa 2020-strategie.

Uitvoering en toezicht vallen onder het Europees semester, de jaarlijkse procedure om het economisch en begrotingsbeleid op EU-niveau te coördineren.