G32 Stedennetwerk

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het G32 Stedennetwerk[1] is het netwerk van 37 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Het belangrijkste doel van het G32 Stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen binnen het netwerk zijn belegd bij themagroepen en ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler.

Themagroepen

Onderwerpen waar in het G32 Stedennetwerk aan wordt gewerkt, zijn belegd bij themagroepen. Onderwerpen zijn:

G32 Structuur

Hoogste orgaan van het G32 Stedennetwerk is het Algemeen Bestuur (AB), waarin alle deelnemende steden vertegenwoordigd zijn. De dagelijkse leiding van het netwerk is belegd bij het Dagelijks Bestuur (DB). Dit DB bestaat uit de voorzitter van het netwerk, de drie voorzitters van de pijlers, een vice-voorzitter en een algemeen lid.

De bestuurlijke gremia hebben allen een ambtelijke pendant. Voor het DB is dat het Ambtelijk Ondersteuningsteam (AOT). Voor het AB is dat het Coördinatorenoverleg. De pijlers kennen een Bestuurlijk overleg (BO) en een Ambtelijk overleg (AO).

Kennisuitwisseling

Het G32-stedennetwerk heeft ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals de VNG, G4, het IPO en Platform31.

Leden

De huidige 37 gemeenten van de G32 zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.