Gebruiker toevoegen

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Bestaande gebruikers kunnen nieuwe gebruikers toevoegen. Om een gebruiker toe te voegen, heb je de naam en het mailadres nodig van degene die je wilt toevoegen.

Gebruiksnaam: voornaamtussenvoegselachternaam

Mailadres: mailadres@domeinnaam.nl

Naam: Voornaam tussenvoegsel Achternaam

Deze gegevens kun je invullen op de registratie-pagina. Vink tijdens het aanmaken aan dat je een tijdelijk willekeurig wachtwoord wilt geven. Nogmaals: alleen geregistreerde gebruikers hebben deze mogelijkheid.