Gemeentelijke regievraagstukken

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Regievraagstukken rond de gemeentelijke organisatie
Kernwoorden: Bestuur, gemeente, regie, samenwerkingsverbanden
Projectleiding: TU Delft
Partners: Enschede, Haarlem, Nijmegen, Ministerie van BZK
Looptijd: 2008 - 2011

Aanleiding

Gemeenten vervullen steeds vaker de rol van regisseur in samenwerkingsverbanden met andere partijen. Daarbij kunnen ze voor verschillende aanpakken kiezen en de keuze voor de ene of andere aanpak is niet altijd eenvoudig. Welke strategieën kunnen gemeenten hanteren om te komen tot succesvolle samenwerking met grootschalig georganiseerde organisaties?

Toelichting

In dit onderzoek worden drie verschillende aanpakken van regievraagstukken besproken: regie via structuur, via proces en via cultuur. Daarnaast worden sterke en zwakke punten nader toegelicht en worden valkuilen benoemt.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat regie nooit verloopt volgens een eenduidig model, maar altijd een mengeling is van de drie verschillende aanpakken. Regie is een mix van structuuraanpassingen, de afstemming van verschillende culturen tussen samenwerkende partners en aanpassingen in het samenwerkingsproces. Een valkuil is dat gemeenten zichzelf tot regisseur benoemen, terwijl partners zich dan vaak afvragen waarom zij zich zouden laten aansturen. Een goede regisseur moet openstaan voor de belangen van anderen en zijn eigen belangen eventueel ondergeschikt maken of opzij zetten. Regie is altijd een kwestie van assembleren en is meestal maar tijdelijk en gedeeltelijk effectief.

Publicaties en Links

  • 11 korte video’s over gemeentelijke regievraagstukken [1]
  • Presentatie ‘Regievraagstukken rond de gemeentelijke organisatie’ [2]