Geslaagd in de stad (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Geslaagd in de stad [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden arbeidsmarkt, locatiekeuze, kenniswerkers, migratie, ondernemen
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Deventer, Emmen, Enschede, Groningen (stad), Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Zwolle, Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2011 - 2013
Status Afgerond

Aanleiding

Uit eerder Kennis voor Krachtige Steden onderzoek ‘Brain Drain of Brain Gain?’ bleek dat steden met hbo-instellingen en universiteiten goed in staat zijn recent afgestudeerden vast te houden in de stad. Het is echter de vraag of er sprake is van een langere termijn effect: blijven de afgestudeerden wonen in de stad waar ze gestudeerd hebben?

Toelichting

Voor dit onderzoek zijn de verhuis- en woonpatronen en het arbeidsmarktgedrag van net afgestudeerde kenniswerkers over een langere periode geanalyseerd. Deze informatie is interessant voor gemeenten om hun beleid te onderbouwen om kenniswerkers ook op langere termijn aan de stad te binden.

Uitkomsten

Rond het moment van afstuderen vinden er veel veranderingen plaats: deze periode is bepalend voor het traject wat daarna volgt. Denk aan de locatiekeuze, de beslissing om een bedrijf te beginnen of de moeite die men moet doen om een goede baan te vinden. Dat maakt dat dit ook het moment is waarop het beleid het meest effectief kan zijn. Het gaat dan om voorwaardenscheppend beleid: toegang tot werk, een gevarieerd woonmilieu, aantrekkelijke voorzieningen, ook voor de langere termijn. Uit het onderzoek blijkt dat deze ‘window of opportunity’ voor beleid snel sluit: dat begint al na de eerste twee à drie jaar na het afstuderen.

Publicatie en links

  • Publicatie Geslaagd in de stad[2]
  • Artikel Groningen City of Talent ‘Drie op tien studenten blijft in Groningen’[3]