Gezinsinterventies bij Curaçaose en Nederlandse gezinnen

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Gezinsinterventies bij Curaçaose en Nederlandse multiprobleemgezinnen
Kernwoorden: gezinnen, interventies
Projectleiding: Universiteit Utrecht
Partners: Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht
Looptijd: 2009-2013

Aanleiding

Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands-Curaçaose multiprobleemgezinnen zijn vaak niet effectief. Dit onderzoek stelt de vraag waarom dat zo is.

Toelichting

Het onderzoek richt zich op Nederlandse en Nederlands-Curaçaose multiprobleemgezinnen. De vraag is waarom gezinsinterventies bij de ene groep wel/niet aanslaat en bij de andere juist niet/wel. Een duidelijker beeld daarvan levert handvatten op voor het bijstellen van gezinsinterventies. In het onderzoek gaat specifiek om interventies bij alleenstaande moedergezinnen met meervoudige problemen.

Uitkomsten

Het onderzoek richt zich op Nederlandse en Nederlands-Curaçaose multiprobleemgezinnen. De vraag is waarom gezinsinterventies bij de ene groep wel/niet aanslaat en bij de andere juist niet/wel. Een duidelijker beeld daarvan levert handvatten op voor het bijstellen van gezinsinterventies. In het onderzoek gaat specifiek om interventies bij alleenstaande moedergezinnen met meervoudige problemen.

Publicatie en links

  • Onderzoeksrapport - Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose multiprobleemgezinnen (pdf)
  • Samenvatting rapport Gezinsinterventies (pdf)