Global Cities Index and Emerging Cities Outlook (2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

A.T. Kearney's Global Cities Index (2014) [1]rangschikt 84 stedelijke gebieden in alle werelddelen op 26 indicatoren over vijf dimensies: bedrijvigheid, menselijk kapitaal, informatie-uitwisseling, culturele beleving en politieke betrokkenheid.


Waar gaat het over?

Wereldwijd geïntegreerde steden zijn nauw verbonden met economische en menselijke ontwikkeling. Door het creëren van een omgeving die groeit, ideeën en kapitaal aantrekt, toptalent behoudt, kunnen bedrijven voordelen genereren die verder gaan dan de gemeentegrenzen. De A.T. Kearney Global Cities Index (GCI) onderzocht een uitgebreide lijst van 84 steden in alle werelddelen. Het meette hoe mondiaal geëngageerd ze zijn in 26 onderdelen op vijf indicatoren. Sinds 2008 zijn de statistieken bijgehouden om opkomende trends te ontdekken en te analyseren. Ook is bijgehouden hoe steden zich ontwikkelen en het heeft inzichten opgeleverd hoe steden zich nog verder kunnen ontwikkelen. In de factsheets zijn alleen steden uit de top tien van de Global Cities Index opgenomen.


Proces achter de studie

Bedrijvigheid is gemeten door de hoofdkwartieren van grote multinationals in kaart te brengen en de locaties van topbedrijven die diensten leveren, de waarde van de kapitale markt van de stad, het aantal internationale conferenties en de doorstroom van goederen door de vliegvelden en havens (weging 30 procent). Menselijk kapitaal evalueert de mogelijkheid van een stad om talent aan te trekken door middel van de omvang van inwoners die in het buitenland zijn geboren en het aantal inwoners met een universitair diploma (weging 30 procent). Informatie-uitwisseling meet hoe goed nieuws en informatie binnen en buiten de stad om circuleert. Het gaat om de beschikbaarheid van grote nieuwszenders, internet, het aantal internationale nieuwsbureaus, vrijheid van meningsuiting en huishoudens met een breedbandaansluiting (weging 15 procent).


Kernwoorden

economie, grensoverschrijdend, werkgelegenheid