Globalisering van de arbeidsmarkt (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Globalisering en haar invloed op arbeidsmarkten en stedelijke dynamiek [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden arbeidsmarkt, werkgelegenheid, globalisering, economie, outsourcing
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Haarlemmermeer, Rotterdam, Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Planbureau, Ministerie van EZ, Vrije Universiteit
Startjaar 2009 - 2013
Status Afgerond

Aanleiding

De effecten van globalisering kunnen wisselend uitpakken voor verschillende economische sectoren en groepen op de arbeidsmarkt. Voor zowel de bedrijfsactiviteiten als het scholingsniveau van werknemers is het belangrijk te weten te komen hoe de globalisering van de arbeidsmarkt zijn uitwerking kan hebben op Nederland.

Toelichting

Op basis van microdata zijn de effecten van globalisering op de Nederlandse arbeidsmarkt geanalyseerd. Zo is er onder andere gekeken naar het effect van binnen- en buitenlandse outsourcing op werkloosheid onder verschillende opleidingsgroepen (laag, midden, hoog).

Uitkomsten

Bij binnenlandse outsourcing lopen werknemers uit de laagste opleidingsgroep het grootste risico om hun baan te verliezen, terwijl bij buitenlandse outsourcing de kans op werkloosheid juist kleiner is. Bedrijven die kiezen voor outsourcing naar het buitenland zijn voornamelijk grotere en mogelijk sneller groeiende bedrijven. Dit betekent dat zij niet altijd werknemers hoeven te ontslaan omdat er door de groei andere functies vrijkomen binnen het bedrijf zelf. Wel hebben werknemers die hun baan kwijt zijn geraakt meer moeite met het vinden van een nieuwe baan, doordat hun banen in Nederland minder voorkomen.

Publicatie en links

  • Verslag bijeenkomst 'Globalisering van de Nederlandse arbeidsmarkt: inzichten en uitdagingen' (Den Haag, maart 2013)[2]
  • Promotie Jan Möhlmann (VU) Globalization and productivity. Micro-evidence on heterogeneous firms, workers and products[3]
  • Promotie Stefan de Groot (VU) Agglomeration, globalization and regional labor markets: micro evidence for the Netherlands[4]