Goed bestuur in de stad

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Good governance en vitale democratie in de stad
Kernwoorden: Bestuur, kernwaarden, governance modellen
Projectleiding: Universiteit van Tilburg
Partners: Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, en Ministerie van BZK.
Looptijd: 2008 - 2011

Aanleiding

Lokaal bestuur vergt samenwerken tussen verschillende partijen en wisselende coalities. Wat is essentieel voor het ontwikkelen van ‘good governance’ op stedelijk niveau? Welke combinaties van politieke en maatschappelijke democratie blijken in de Nederlandse praktijk ‘good governance’ in de stad te bevorderen? Welke eerder en elders beproefde ideeën over ‘good governance’ in de stad zijn leerzaam?

Toelichting

Het onderzoek onderscheidt, op basis van acht casussen van vernieuwende stedelijke governance projecten in Nederland, verschillende governance modellen. De leerpunten uit de projecten worden vertaald naar nieuwe pogingen om bestuurskracht en de kwaliteit van bestuur te versterken.

Resultaten

Vijf kernwaarden zijn van belang voor ‘good governance’: responsiviteit (representatie), effectiviteit (productiviteit), veerkracht (zelfregulerend vermogen), tegenwicht (checks & balances) en behoorlijkheid. Vernieuwing in governance betreft vooral de waarden responsiviteit en veerkracht. De waarde tegenwicht heeft in deze tijd minder aandacht. Eén van de governance modellen die centraal staat is het stedelijke regime waarin er veel concurrentie tussen initiatieven is, maar de besluitvorming vooral bij de traditionele beslissers ligt. Tegenovergesteld daaraan is het stedelijk platform, waarin juist veel aandacht is voor communicatie en burgers. De acht casussen geven zicht op de vernieuwing in de praktijk en schetsen kansen en problemen van meer responsief en veerkrachtige governance.

Publicaties en Links

  • Publicatie ‘De zucht naar goed bestuur in de stad: lessen uit de weerbarstige praktijk’ [1]
  • Presentatie ‘De zucht naar goed bestuur in de stad’ (Rotterdam, juni 2014) [2]