Green Deals

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

In 2011 is de Green Deal-aanpak [1] begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Projecten

Programma Status Startjaar
Green Deals: Groene Groei Afgerond 2011
Green Deals: Biomassastromen (Platform Agro-Papier-Chemie) In uitvoering 2011
Green Deals: Duurzame Energie Centrale Afgerond 2011
Green Deals: Duurzame Creatieve Industrie Afgerond 2011
Green Deals: Elektrisch Rijden Afgerond 2011
Green Deals: Energiebesparing Afvalverwerking Afgerond 2011
Green Deals: Energieverduurzaming Glastuinbouw Afgerond 2011
Green Deals: De Groene Zaak Afgerond 2011
Green Deals: De Kruideniergroep, CoP ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ Afgerond 2011
Green Deals: De Meerlanden en SGN Afgerond 2011
Green Deals: Duurzame Verwerking Tapijtstromen Afgerond 2011
Green Deals: Windenergie Afgerond 2011
Green Deals: Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven Afgerond 2011
Green Deals: Bio Energie Centrale (BEC) Essent Afgerond 2011
Green Deals: Duurzame Filmproducties Afgerond 2011
Green Deals: Decentrale duurzame energieopwekking Afgerond 2011
Green Deals: Geo Power Oudcamp e.a. Afgerond 2011
Green Deals: Groene Investeringsmaatschappij Afgerond 2011
Green Deals: Green Environmental Technology Afgerond 2011
Green Deals: Vergroening MDI (polyurethaan) productie Afgerond 2011
Green Deals: Infrastructuur voor Elektrisch Vervoer Afgerond 2011
Green Deals: Bio-WKK en restwarmtebenutting Afgerond 2011
Green Deals: Materialen voor Energietoepassingen Afgerond 2011
Green Deals: KLM Afgerond 2011
Green Deals: Koppert Cress Afgerond 2011
Green Deals: Duurzame Warmte uit Biomassa Afgerond 2011
Green Deals: Gescheiden Afval Inzameling Afgerond 2011
Green Deals: Energiebesparing bij het MKB Afgerond 2011
Green Deals: Verduurzaming Betonketen Afgerond 2011
Green Deals: Nederlandse WindEnergie Associatie Afgerond 2011
Green Deals: Energieneutrale Zuivelketen Afgerond 2011
Green Deals: Groen Gas In uitvoering 2011
Green Deals: Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie Afgerond 2011
Green Deals: Duurzame Energie en Grondstoffen Afgerond 2011
Green Deals: Warmtebenutting en Ontzwaveling Afgerond 2011
Green Deals: Natuurlijk Kapitaal Afgerond 2011
Green Deals: Smart Community voor Energiebesparing in Woningen Afgerond 2011
Green Deals: 4D technologie Oppervlakteontwikkeling Afgerond 2011
Green Deals: Energiebesparing Afgerond 2011
Green Deals: Biobased Park Westland Afgerond 2011
Green Deals: Grasraffinage Afgerond 2011
Green Deals: Restwarmtebenutting Afgerond 2011
Green Deals: Strategische energie-efficiency verbeteringen Afgerond 2011
Green Deals: Biogasproductie via Anaërobe Vergisting Afgerond 2011
Green Deals: Gemeente Amsterdam Afgerond 2011
Green Deals: Nieuw Financieringsmodel voor Zonnepanelen Afgerond 2011
Green Deals: Noord-Nederland Afgerond 2011
Green Deals: DE-on Afgerond 2011
Green Deals: Provincie Gelderland Afgerond 2011
Green Deals: Provincie Limburg In uitvoering 2011
Green Deals: Provincie Noord-Brabant Afgerond 2011
Green Deals: Provincie Overijssel Afgerond 2011
Green Deals: Provincie Zeeland In uitvoering 2011
Green Deals: Provincie Zuid-Holland Afgerond 2011
Green Deals: Rotterdam Climate Initiative Afgerond 2011
Green Deals: Unie van Waterschappen Afgerond 2011
Green Deals: Netbeheer Nederland Afgerond 2011
Green Deals: Energie-Nederland Afgerond 2011
Green Deals: Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat Afgerond 2011
Green Deals: Den Bosch: De Slimme Buurt Afgerond 2011
Green Deals: Groningen: Slim Wonen met Energie Afgerond 2011
Green Deals: Haarlem: De Haarlemse Methode Afgerond 2011
Green Deals: Rotterdam: Duurzame daden Afgerond 2011
Green Deals: Biodiversiteit en Economie In uitvoering 2011
Green Deals: Tijdelijke Natuur Afgerond 2011
Green Deals: Nuttige Toepassing Resthout Afgerond 2011
Green Deals: Veenvervanging Afgerond 2011
Green Deals: Vogelwerende Teelt Olifantsgras In uitvoering 2011
Green Deals: Biomimicry In uitvoering 2011
Green Deals: Biodiversiteit+label Afgerond 2011
Green Deals: Producerend Landschap In uitvoering 2011
Green Deals: Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur In uitvoering 2011
Green Deals: Biodiversiteit Oosterschelde Afgerond 2011
Green Deals: Het Landgoedbedrijf Afgerond 2011
Green Deals: Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen In uitvoering 2011
Green Deals: Verduurzaming Zwembaden Afgerond 2011
Green Deals: Regionale Samenwerking Afgerond 2012
Green Deals: Aedes Zonnepanelen voor Asbestdaken Afgerond 2012
Green Deals: LTO – Zonnepanelen voor Asbestdaken Afgerond 2012
Green Deals: Alternatieve Grondstoffen voor Papierproductie In uitvoering 2012
Green Deals: Friese Waterketen In uitvoering 2012
Green Deals: Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw i.o. Afgerond 2012
Green Deals: Milieuprestatieberekening van gebouwen Afgerond 2012
Green Deals: Verduurzamen Dierenbeschermingscentra Afgerond 2012
Green Deals: Waterhouderij In uitvoering 2012
Green Deals: Duurzame Geleiderail In uitvoering 2012
Green Deals: Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Afgerond 2012
Green Deals: Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden Afgerond 2012
Green Deals: Wingssprayer In uitvoering 2012
Green Deals: Schoon Water Nederland In uitvoering 2012
Green Deals: Insecten voor Feed, Food en Farma Afgerond 2012
Green Deals: Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015 Afgerond 2012
Green Deals: Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel Afgerond 2012
Green Deals: Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts In uitvoering 2012
Green Deals: De Winst van Paardenmest In uitvoering 2012
Green Deals: Investeren in Duurzame Varkenshouderij In uitvoering 2012
Green Deals: Van Covergisting Naar Mestvergisting Afgerond 2012
Green Deals: Bio Energiecentrale Maashorst In uitvoering 2012
Green Deals: Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt! Afgerond 2012
Green Deals: Biomassavergister Winterswijk In uitvoering 2012
Green Deals: Blauwzaam Lint Afgerond 2012
Green Deals: Land van Bezinning Noord-Holland Afgerond 2012
Green Deals: Land van Bezinning Zuid-Holland Afgerond 2012
Green Deals: Uitbreiding Camping Zeeburg Afgerond 2012
Green Deals: Icoonproject Recreatie in de Uiterwaarden Midden-Nederland Afgerond 2012
Green Deals: Icoonproject Recreatiegebieden en Natuur Veluwe Afgerond 2012
Green Deals: Duurzaamheid Doorgrond In uitvoering 2012
Green Deals: Duurzaamheidslabel voor de Buitenruimte Afgerond 2012
Green Deals: Dutch Grown Polymers Afgerond 2012
Green Deals: Stichting Noordzeeboerderij Afgerond 2012
Green Deals: Green Chemistry Campus Afgerond 2012
Green Deals: Biobased Innovations Afgerond 2012
Green Deals: Natural Plastics B.V. In uitvoering 2012
Green Deals: Third Paradise In uitvoering 2012
Green Deals: Nova Lignum In uitvoering 2012
Green Deals: Kamer van Koophandel Noord Nederland Afgerond 2012
Green Deals: NRK Groen Certificaten In uitvoering 2012
Green Deals: NRK Substitutie Gevaarlijke Stoffen Afgerond 2012
Green Deals: Stadsverwarming 2.0 Afgerond 2012
Green Deals: Windplan Wieringermeer Afgerond 2012
Green Deals: Energieconvenanten 1, 2 en 3 op Weg naar een Energieneutrale Regio Afgerond 2012
Green Deals: Businesscase Zonnig Laden Afgerond 2012
Green Deals: LNG: Rijn en Wadden In uitvoering 2012
Green Deals: “Tussen Fiets en Auto” In uitvoering 2012
Green Deals: Utrechtse Energie! In uitvoering 2012
Green Deals: Gelijkspanning Haarlemmermeer Afgerond 2012
Green Deals: Landgoed De Logt Afgerond 2012
Green Deals: Solar Energy Application Centre Afgerond 2012
Green Deals: Nijmegen In uitvoering 2012
Green Deals: Turntoo In uitvoering 2012
Green Deals: Metropoolregio Amsterdam Elektrisch Afgerond 2012
Green Deals: Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen industrie Afgerond 2012
Green Deals: Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB Afgerond 2012
Green Deals: Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht In uitvoering 2012
Green Deals: Textielservice industrie zet in op energie efficiëntie In uitvoering 2012
Green Deals: Ja Natuurlijk Afgerond 2012
Green Deals: Icoonproject Landgoed Schöndeln Afgerond 2012
Green Deals: Het Pad Afgerond 2012
Green Deals: Groene Gevangenis Veenhuizen Afgerond 2012
Green Deals: Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa voor Energie Afgerond 2012
Green Deals: Duurzame Inzameling Textiel In uitvoering 2012
Green Deals: Zero Emissie Busvervoer In uitvoering 2012
Green Deals: Kennisplatform Duurzaam Spoor Afgerond 2012
Green Deals: Teruglevering van Remenergie Afgerond 2012
Green Deals: Fiets in het woon-werkverkeer Afgerond 2012
Green Deals: Inzameling, Demontage en Recycling van Bromfietsen en snorfietsen In uitvoering 2013
Green Deals: Levende Duurzame Buitenruimtes Afgerond 2013
Green Deals: Duurzame aanpak Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) In uitvoering 2013
Green Deals: Bevorderen Duurzaam Bosbeheer Afgerond 2013
Green Deals: De Groene Grachten Afgerond 2013
Green Deals: Financiering Duurzame Energieprojecten Afgerond 2013
Green Deals: Groen Bouwen Afgerond 2013
Green Deals: Biobased Bouwen In uitvoering 2013
Green Deals: Smart Energy Cities Afgerond 2013
Green Deals: Nederland Hotspot voor Circulaire Economie Afgerond 2013
Green Deals: Productie Bioplastics uit Groente-, Fruit- en Tuinafval In uitvoering 2013
Green Deals: Fair Meter In uitvoering 2013
Green Deals: Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten Afgerond 2013
Green Deals: Grassen en Gewassen Afgerond 2013
Green Deals: Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal In uitvoering 2013
Green Deals: CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten Afgerond 2013
Green Deals: CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland Afgerond 2013
Green Deals: Groene Gewasbeschermingsmiddelen In uitvoering 2014
Green Deals: Trias onderzoeksboring Westland In uitvoering 2014
Green Deals: Scheepsafvalketen In uitvoering 2014
Green Deals: Groene Daken In uitvoering 2014
Green Deals: Cirkelstad In uitvoering 2014
Green Deals: Verduurzaming Scholen In uitvoering 2014
Green Deals: Take Back Chemicals In uitvoering 2014
Green Deals: Visserij voor een Schone Zee In uitvoering 2014
Green Deals: Schone Stranden In uitvoering 2014
Green Deals: Zero Emission Stadslogistiek In uitvoering 2014
Green Deals: Grondstoffen Unie van Waterschappen – Rijk In uitvoering 2014
Green Deals: Duurzaam Toerisme In uitvoering 2014
Green Deals: Beterinhetgroen.nl In uitvoering 2014
Green Deals: Natuurvezels In uitvoering 2014
Green Deals: Circulaire Gebouwen In uitvoering 2014
Green Deals: EPK pilot Afgerond 2015
Green Deals: Afvalreductie en -recycling op stations en in treinen In uitvoering 2015
Green Deals: HarvestaGG Noord Nederland In uitvoering 2015
Green Deals: Landschapspark Bergsche Heide In uitvoering 2015
Green Deals: Autodelen: naar 100.000 deelauto’s in 2018 In uitvoering 2015
Green Deals: Beter Afvalbeheer Caribisch Nederland In uitvoering 2015
Green Deals: Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur In uitvoering 2015
Green Deals: Duurzaam Stortbeheer In uitvoering 2015
Green Deals: Afvalvrije Festivals In uitvoering 2015
Green Deals: Recreatie In uitvoering 2015
Green Deals: Gebruik van gewasbeschermings middelen op sportvelden In uitvoering 2015
Green Deals: Nederland op Weg naar Duurzame Zorg In uitvoering 2015
Green Deals: Verduurzamen Voedselconsumptie In uitvoering 2015
Green Deals: Bevorderen vraag naar duurzame warmte en koude in metropool In uitvoering 2015
Green Deals: 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur In uitvoering 2015
Green Deals: Waterstof Symbiose in de Delta Regio In uitvoering 2016
Green Deals: Energie Unie van Waterschappen – Rijk In uitvoering 2016
Green Deals: Infranatuur In uitvoering 2016
Green Deals: Business met Biomassa en Biobased Gas In uitvoering 2016
Green Deals: Elektrisch Vervoer 2016 – 2020 In uitvoering 2016
Green Deals: Biobased Producten voor Openbare Ruimte In uitvoering 2016
Green Deals: Groene Daken fase 2 In uitvoering 2016
Green Deals: Geothermie Brabant In uitvoering 2016
Green Deals: Warmtenet Hengelo: ‘backbone’ en HTSP-campus In uitvoering 2016
Green Deals: Het Nieuwe Draaien In uitvoering 2016
Green Deals: The Green Village In uitvoering 2016
Green Deals: Investa Ontwikkeling Expertisecentrum voor Biomassavergassing in Alkmaar In uitvoering 2016
Green Deals: Deal Pilots Regionale Energiestrategieën In uitvoering 2016