Grensoverschrijdende stedelijke netwerken (KKS 2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
De economie van steden en stedelijke netwerken [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden stedelijke netwerken, economie, grensregio’s, beleid, concurrentie
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, stedelijke netwerken, economie, grensregio’s, beleid, concurrentie, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2008 - 2014
Status Afgerond

Aanleiding

Er is nog steeds sprake van grensbarrières tussen Nederland, Duitsland en België. Mede hierdoor zijn de meeste grensregio’s in Nederland krimpregio’s. Het is de vraag hoe deze regio’s, of stedelijke netwerken meer in het algemeen, zich zouden ontwikkelen als alle barrières zouden worden beslecht.

Toelichting

In dit onderzoek staan de economische effecten van beleidsinterventies op stedelijke netwerken centraal. Enerzijds is er onderzoek gedaan naar de beleidsconcurrentie tussen overheden en de ruimtelijke relaties tussen steden en regio’s die kunnen leiden tot verstoringen van optimaal beleid. Anderzijds staan de effecten van het slechten van grensbarrières op de economie van grensregio’s centraal.

Uitkomsten

Zonder grenzen zouden er meer banen beschikbaar zijn voor de inwoners van grensregio’s. Tegelijkertijd zal ook de concurrentie om de banen toenemen, omdat ook buitenlanders eenvoudiger in Nederland kunnen werken. Per saldo zal de kans op werk voor de inwoners van de Nederlandse grensregio’s echter toenemen. Als de kans op werk in de grensregio’s toeneemt, worden die regio’s ook een aantrekkelijker plek om te (blijven) wonen. Op langere termijn zullen de toegenomen agglomeratievoordelen in de grensregio’s er naar verwachting voor zorgen dat steeds meer mensen en bedrijven zich er willen vestigen.

Publicatie en links

  • Publicatie Groeien aan de grens[2]
  • Verslag bijeenkomst ‘Grensoverschrijdende stedelijke netwerken: De kracht van de Euregio’ (Sittard-Geleen, april 2014)[3]
  • Promotie Abdella Mohammed Oumer (RUG) ‘The role of economic integration for European cities and border regions’[4]
  • Interview met Michiel Gerritse (VU) over zijn promotieonderzoek naar beleidsconcurrentie tussen steden en regio’s ‘Policy Competition and Spatial Economy’[5]