Groot verschil opleiding tweede-generatie jongeren

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Tweede-generatie jongeren in Amsterdam en Rotterdam. Last of kapitaal voor de toekomst?
Kernwoorden: onderwijs, jongeren
Projectleiding: Universiteit van Amsterdam
Partners: Amsterdam, Rotterdam
Looptijd: 2008-2009

Aanleiding

Amsterdam en Rotterdam huisvesten een groot deel van de arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig. Hun in Nederland geboren kinderen, oftewel de tweede generatie Turken en Marokkanen, maken een steeds groter deel uit van de stedelijke jeugd. De toekomst van de grote steden in Nederland is dus nauw verbonden met de integratie van deze groep. De beeldvorming over de tweede generatie is zeer gemengd. Daarom is er grote behoefte aan concrete informatie over deze jongeren.

Toelichting

Onder de tweede-generatie Turken en Marokkanen bestaat een groot verschil in opleiding. Een kwart van de jongeren behaalt geen startkwalificatie (havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). Deze jongeren trouwen vroeg en krijgen vaak kinderen op jonge leeftijd. Ook hebben ze vaak partners zonder startkwalificatie. Onder Turkse jongeren zijn relatief veel schoolverlaters en weinig doorstromers. Een kwart van de tweede-generatie jongeren is hoogopgeleid. Hoogopgeleiden trouwen op hogere leeftijd met andere hoogopgeleiden en stellen het krijgen van kinderen uit. Door dit alles ontstaan grote verschillen.

Uitkomsten

Een betere bescherming en begeleiding van de zwakste leerlingen draagt bij aan kleinere tweedeling. Daarnaast is het belangrijk om het potentieel onder deze jongeren beter te benutten.

Publicaties en links

  • Onderzoeksrapport - De tweede generatie (Uitdaging en kansen voor de stad (pdf)[1]
  • Onderzoeksrapport - Valkuilen en springplanken in het onderwijs (pdf)[2]