Herbestemming en verevening cultureel erfgoed (KKS 2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Kansen en mogelijkheden voor verevening van cultureel erfgoed in integrale gebiedsontwikkeling [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden cultureel erfgoed, herbestemming, verevening, gebiedsontwikkeling
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Enschede, Hengelo, Tilburg, Zaanstad, NS Poort, Nationaal Programma Herbestemming, Rijksvastgoedbedrijf, Universiteit Twente
Startjaar 2008 - 2014
Status Afgerond

Aanleiding

De laatste jaren is er veel belangstelling voor het herbestemmen van cultureel en industrieel erfgoed. Erfgoed kan een belangrijke aanjager zijn voor gebiedsontwikkelingen, maar vaak komen ze maar moeizaam van de grond. De projecten staan onder druk door bezuinigingen en de besluitvormingsprocessen worden geplaagd door impasses en conflict.

Toelichting

Op basis van kwalitatief onderzoek worden de kansen en mogelijkheden voor herbestemming van cultureel en industrieel erfgoed besproken. Er wordt hierbij ingezoomd op het proces van plan- en besluitvorming en de mogelijkheden voor verevening van de kosten en baten tussen de betrokken actoren. Hierbij is ingezoomd op het planvormingsproces van de Spoorzone in Tilburg, het Hembrugterrein in Zaanstad, het Hart van Zuid in Hengelo, de Wagenwerkplaats in Amersfoort en ’t Vaneker in Enschede.

Uitkomsten

De sleutel voor succes ligt in veel gevallen bij de vorming van creatieve coalities tussen overheid, bedrijfsleven en gebruikers c.q. belanghebbenden die het erfgoed graag willen behouden. Het experimenteren met verschillende vormen van verevening biedt mogelijkheden om de ontwikkeling van het gebied, ondanks de hoge kosten voor onder andere sanering, toch te kunnen realiseren. Ook het inzetten op tijdelijkheid is een belangrijke les, waarbij het noodzakelijk is om de tijdelijke functies te verbinden met een stapsgewijze ontwikkeling van het gebied.

Publicatie en links

  • Publicatie Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed[2]