IUrban - Inspire, Innovate, Implement (2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

iUrban – Inspire, Innovate, Implement [1](2014) laat 24 casussen zien over innovatieve stedelijke ontwikkelingsstrategieën in de wereld om het duurzaam concurrentievermogen van een stad te verbeteren.


Waar gaat het over?

Fundamentele veranderingen, zoals klimaatverandering, technologische vooruitgang, toenemende maatschappelijke eisen, verschuiven de macht van nationaal naar lokaal niveau. De gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn wereldwijd voelbaar en veranderen het speelveld van steden. Terwijl veel steden in opkomende en ontwikkelde economieën blijven groeien, is het onzeker of een dergelijke groei kan worden volgehouden in de toekomst. Dit is vooral het geval als stedelijke doelstellingen en ontwikkelingen verschuiven van pure welvaartscreatie naar meer complexe en veeleisende welzijnsdoelstellingen. Een van de meest relevante vragen bij stedelijke ontwikkeling is hoe er voor te zorgen dat een stad blijft groeien, rekening houdend met economische diversiteit , de mensen en het milieu. Deze studie geeft inzicht in dit soort onderwerpen door in de diepte te analyseren en door een aantal innovatieve strategieën voor stedelijke ontwikkeling te beschrijven.


Proces achter de studie

De 24 casussen over innovatieve stedelijke ontwikkelingsstrategieën zijn sterk ingebed in de context van een stad en worden vaak ingezet in samenwerking met een aantal stedelijke stakeholders. De cases werden gekozen op basis van twee criteria: innovatie en potentiële impact.

De casussen werden uitgevoerd door een driehoeksmeting van een aantal onderzoeksmethoden en -gegevens. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie werd gebruikt om de onderzoeksvragen van de verschillende bouwstenen van het kaderprogramma voor het onderzoek te beantwoorden en te beoordelen.

Kernwoorden

klimaatadaptatie, innovatie, duurzaamheid, economie, concurrentie