JPI Urban Europe

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
JPI Urban Europe [1]
Onderdeel van het Platform31-programma
Kernwoorden Europa, samenwerking,
Betrokken partijen Platform31, NWO

Samenvatting

De problematiek van dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende landen te stimuleren, neemt NWO deel aan het Joint Programming Initiative Urban Europe. Dit onderzoeksprogramma draagt bij aan de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden.

Er zijn tot nu toe in drie rondes onderzoeksprojecten toegekend: