Joint Research Programme China

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

De NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen hebben een duurzame overeenkomst met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) ter bevordering van de internationale samenwerking tussen onderzoekers: het zogenaamde 'Joint Research Programme China' [1]. In 2009 besloten NWO en de NSFC hun bestaande overeenkomst voor de uitwisseling van onderzoekers uit te breiden met een extra financieringscomponent voor gezamenlijke onderzoeksprojecten.

In 2012 konden onderzoeksteams, bestaand uit onderzoekers in Nederland en onderzoekers in China, voorstellen indienen gericht op het thema 'The Application of Operations Research in Urban Transport'. “Operations Research” is een interdisciplinaire wiskundige wetenschap die zich richt op effectief gebruik van middelen. Toepassingsgebieden van het onderzoek zijn onder andere Verkeer, Openbaar Vervoer en Logistiek. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een internationaal samengestelde commissie, waarin ook Chinese onderzoekers zitting hadden. Van de onderzoeksvoorstellen zijn de volgende zeven in januari 2013 gehonoreerd (door NWO-Exacte Wetenschappen* respectievelijk NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen**) :