KCC-Kennisbank Haarlem

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
KCC-Kennisbank Haarlem
Onderdeel van het initiatief 'Goed Opgelost!'.
Kernwoorden do, GDSC2016, smart cities
Initiatiefnemer Gemeente Haarlem

In het project KCC (Klant Contact Centrum)-Kennisbank zijn twee deelprojecten te onderscheiden. De deelprojecten betreffen een CMS-systeem (Typo3) en een integrale zoekmachine waaraan intranet, zaaksysteem en een aantal externe websites gekoppeld zijn.

Wat is de aanleiding?

Op dit moment is alle content die de KCC-medewerker gebruikt om vragen te beantwoorden versnipperd over verschillende bronnen. Vanuit het management KCC is de ambitie uitgesproken om binnen het KCC 80% van de vragen van burgers en bedrijven eerstelijns te kunnen afhandelen. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken is binnen het KCC een aantal projecten opgestart. Een van die opgestarte projecten is de KCC-Kennisbank.

Hoe hebben ze het aangepakt?

 • Deelproject 1 - CMS-systeem:

Om het CMS-systeem te realiseren is gekozen om het huidige Typo3-systeem (Haarlemse website) door te ontwikkelen. Dit resulteert in additionele content op de Haarlemse website, die alleen voor KCC-medewerkers zichtbaar is.

 • Deelproject 2 - Integrale zoekmachine

Middels het Elastic Search-platform ontwikkelen wij een integrale zoekmachine, die het mogelijk maakt om met één zoekopdracht in alle relevante interne en externe databronnen te kunnen doorzoeken en de resultaten in één scherm gegroepeerd te weergeven.

En de kosten?

Ontwikkeling - 1 jaar Kosten - ~EUR 60.000 (voor 4 jaar)

Wat levert het op?

 • Optimalisatie dienstverlening ten behoeve van de burger.
 • Digitalisering van alle additionele content (scripts) waarmee de KCC-medewerker vragen beantwoord.
 • Eén (content) bron, waarmee beheer van de content een stuk eenvoudiger is.
 • Sneller vinden van vereiste content d.m.v. de zoekmachine.

Meer informatie

 • Start project: maart 2016
 • (Verwacht) eind van het project: maart 2017
 • Thema: Dienstverlening
 * Contactpersoon
 * Naam: Mettien Ibrahim
 * Functie: Projectleider E-dienstverlening
 * M: m.ibrahim@haarlem.nl
 * T: 0642654406