Kennisvalorisatie in de regio (KKS 2011)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Kennisvalorisatie in de regio: de rol van het HBO, relaties met het bedrijfsleven en ondernemerschap [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden kennisvalorisatie, bedrijfsleven, ondernemen, innovatie, onderwijs
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Deventer, Dordrecht, Groningen (stad), Leeuwarden, Rijksuniversiteit Groningen
Startjaar 2008 - 2011
Status Afgerond

Aanleiding

Kenniscirculatie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt als een belangrijke drijvende kracht gezien van innovatie. Kennis wordt echter nog maar beperkt vertaald naar nieuwe producten en productieprocessen. Het bij elkaar brengen van kennisinstellingen en bedrijfsleven wordt dan ook als een belangrijk doel gezien. In het bijzonder het midden- en kleinbedrijf kan profiteren van de praktische kennis en vaardigheden van een hogeschool in de regio.

Toelichting

In dit onderzoek is gekeken naar de contacten en kennisuitwisseling tussen bedrijven en hbo-instellingen en wordt de uitstroom vanuit het onderwijs naar ondernemerschap geanalyseerd. Er is ingezoomd op vier steden en hun directe omgeving.

Uitkomsten

Contacten tussen bedrijfsleven en hogescholen lopen vooral via afstudeerprojecten en stages. Voor ondernemers is het contact vooral interessant vanwege het aantrekken van goede arbeidskrachten. Het gemeentelijke beleid richt zich sterk op het faciliteren van de overdracht van revelante kennis van kennisinstellingen naar het bedrijfsleven. Ondanks dat hier de focus ligt, waarderen ondernemers de nieuwe binnengehaalde kennis laag. De kwaliteit van het aantal contacten met hogescholen op de lange termijn kan stijgen door in te zetten op voldoende stagemogelijkheden in de stad.

Publicatie en links

  • Publicatie Belang van het HBO voor de regionale economie[2]
  • Publicatie Steden en Kennisinstellingen[3]