Knooppuntontwikkeling (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Knooppuntontwikkeling in corridorverband: Economische betekenis en institutionele prikkels [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden stedelijke bereikbaarheid, knooppuntontwikkeling, TOD, economie
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Provincie Gelderland, NS Poort, Movares, Universiteit van Amsterdam
Startjaar 2008 - 2013
Status Afgerond

Aanleiding

Er is fors geïnvesteerd in stationslocaties waar reizigers kunnen overstappen, werken, winkelen en recreëren. Door ruimtelijke ontwikkelingen te concentreren rondom knooppunten, kunnen ze een bijdrage leveren aan het economisch en sociaal functioneren van stedelijke gebieden.

Toelichting

Dit onderzoek staat in het teken van knooppuntontwikkeling, oftewel Transit Oriented Development (TOD), waarin binnen- en buitenlandse projecten geanalyseerd worden. Er is enerzijds gekeken naar het economische effect van knooppuntontwikkeling en anderzijds naar de institutionele complexiteit.

Uitkomsten

De economische effecten van knooppuntontwikkeling op de omgeving zijn gering en nauwelijks terug te vinden in stijgende vastgoedprijzen. Dit biedt weinig mogelijkheden voor value capturing. Daarnaast is het een uitdaging om private partijen te verleiden tot publiek-private samenwerking en draagvlak te creëren bij alle betrokken partijen. In Nederland wordt het maatschappelijke debat over TOD nog nauwelijks gevoerd. Dit terwijl de urgentie er wel degelijk is gelet op de ruimtelijk-economische uitdagingen die er zijn in stedelijke regio’s.

Publicatie en links

  • Publicatie Knooppuntontwikkeling in Nederland. (Hoe) moeten we Transit-Oriented Development implementeren?[2]
  • Verslag symposium ‘Knooppuntontwikkeling in Nederland’ (Amsterdam, september 2013[3]
  • Artikel S+RO (3/2013) – Legitimatie en realisatie van het TOD-concept[4]
  • Wendy Tan, winnaar van de Georges Allaert prijs (2014); prijs voor meest beleidsrelevante bijdrage aan mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling uitgereikt door Stichting MORO[5]
  • Nederlandse samenvatting proefschrift Hans Koster (VU)[6]
  • Samenvatting proefschrift Wendy Tan (UvA) [7]
  • Projectwebsite[8]