Kwaliteit particuliere woningvoorraad (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Kwaliteit particuliere woningvoorraad [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden herstructurering, wonen, particuliere woningvoorraad
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Leeuwarden, Lelystad, Schiedam, Zaanstad, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN), TU Delft
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

In zeven gemeenten zijn de kwaliteit en karakteristieken van de particuliere woningvoorraad is onderzocht. Belangrijke vragen waren onder meer: Wat kan de rol van gemeenten en andere partijen zijn bij het verbeteren van particuliere woningen (huur en koop)? Hoe stuur je verschillende doelgroepen aan (zoals eigenaars, VVE’s en verhuurders) en welke ‘good practices’ zijn er?

Toelichting

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de zeven deelnemende gemeenten. Per gemeente is een eindrapport uitgebracht.

Uitkomsten

De uitkomsten verschillen per gemeente. Een aantal gemeenten voert een integraal beleid en/of heeft een loket voor onder meer VVE’s. De eindrapporten bevatten de uitkomsten per gemeente.

Publicatie en links

  • Informatie over particuliere woningverbetering vindt u op Platform31.nl.[2]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Den Haag (pdf)[3]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Dordrecht (pdf)[4]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Enschede (pdf)[5]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Leeuwarden (pdf)[6]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Lelystad (pdf)[7]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Schiedam (pdf)[8]
  • Eindrapport Particuliere woningvoorraad Zaanstad (pdf)[9]