Leefsituatie arbeidsmigranten in Nederland

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: Sociale leefsituatie en arbeidspositie
Kernwoorden: arbeidsmigranten, leefsituatie
Projectleiding: Erasmus Universiteit Rotterdam
Partners: Rotterdam, Den Haag, Westland, Breda en regio (Moerdijk en Zundert), Katwijk, Hillegom, Dordrecht
Looptijd: 2009-2011

Aanleiding

De Nederlandse economie profiteert van de komst van arbeidsmigranten uit landen in Midden- en Oost-Europa, maar de arbeidsmigratie brengt ook een aantal problemen met zich mee. Zo worden de gemeenten met veel arbeidsmigranten opeens geconfronteerd met grote groepen (tijdelijke) ingezetenen, waarvan ze weinig of niets weten. Ook doen zich soms problemen voor met deze nieuwe groepen. Daarom is een onderzoeksproject gestart naar de leefsituatie en arbeidspositie van deze arbeidsmigranten. Er zijn onderzoeken uitgevoerd in de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Breda, Zundert, Moerdijk, Den Haag, Hillegom en Katwijk.

Toelichting

De arbeidsmigratie van Polen, Roemenen en Bulgaren naar Nederland kent verschillende vormen, variërend van tijdelijke migratie tot vestigingsmigratie. Tijdelijke arbeidsmigranten blijven kort in Nederland en doen vaak laaggeschoold werk. Ze integreren nauwelijks en sturen een groot deel van hun inkomen naar het thuisland. Footloose migranten zijn kort in Nederland, vaak laagopgeleid, spreken slecht Nederlands en zijn weinig geworteld in de Nederlandse samenleving. Daardoor hebben ze een zwakke arbeidspositie.

Transnationale of bi-nationale arbeidsmigranten zijn hoogopgeleid en goed geïntegreerd. Deze migranten keren op termijn waarschijnlijk terug. Of ze migreren door naar een ander land. Vestigingsmigranten zijn vaak hoogopgeleid, al langer in Nederland en willen ook langere tijd met hun familie blijven.

Uitkomsten

De verschillende typen arbeidsmigranten vragen om verschillende benaderingen. De ene groep heeft belang bij tijdelijke huisvesting. Andere groepen blijken inburgeringprogramma’s nodig te hebben.

Publicaties en links

  • Samenvatting rapport - Arbeidsmigratie van Midden- en Oost-Europeanen: grote diversiteit in migratiepatronen[1]
  • Platform31.nl - Informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten[2]