MaCSyD

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Explorail
Titel onderzoek: MaCSyD - Managing Complex System Disruptions [1]
Projectleiding: Erasmus Universiteit Rotterdam
Partner: ProRail, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Delft

Projectomschrijving

Dit project richt zich op de communicatie en coördinatie binnen en rondom het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). In het OCCR werkt ProRail met verschillende andere partijen 24 uur per dag samen om problemen in het spoorverkeer af te handelen? Centrale vraag die de onderzoekers gaan beantwoorden is: hoe kunnen verbeteringen in de coördinatie en communicatie binnen het OCCR en tussen het OCCR en de veelheid van partijen die bij de aanpak van verstoringen betrokken zijn, bijdragen aan het efficiënt oplossen van storingen?