Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (KKS 2014)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Ontwerp en beoordeling regionale visies ruimte en infrastructuur [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA), besluitvorming, infrastructuur
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Amsterdam, Rotterdam, Stadsregio Amsterdam, Provincie Gelderland, Kennisinstituut Mobiliteit, interdepartementale stuurgroep MIRT, NS Poort, Movares, Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M, Centraal Planbureau, Universiteit van Amsterdam
Startjaar 2008 - 2014
Status Afgerond

Aanleiding

De maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten in verschillende domeinen. Tegelijkertijd is er een sterke roep voor het verbeteren van de MKBA.

Toelichting

Voor dit onderzoek zijn tientallen hoofdrolspelers - variërend van beleidsmakers, consultants tot wetenschappers - gevraagd naar hun ervaringen met het gebruik van de MKBA in de praktijk. Daarnaast is er ook gekeken hoe er in het buitenland met het instrumentarium wordt omgegaan en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

Uitkomsten

De MKBA kan een belangrijke rol spelen in het besluitvormingsproces van grootschalige projecten. Het helpt bij het nadenken over nut, noodzaak en ontwerp van een project en zorgt daarnaast voor betere discussies en besluitvorming. De beperkingen van het huidige MKBA-instrumentarium zijn vooral het inschatten van niet in geld uit te drukken projecteffecten en het gebrek aan een probleemanalyse voorafgaand aan het uitvoeren van een MKBA (eerst praten, dan rekenen). De onderzoekers pleitten voor verschillende inhoudelijke en procesmatige verbeterpunten van de MKBA.

Publicatie en links

  • Publicatie De MKBA dialoog: Verbetering van het MKBA-proces bij analyse van ruimtelijk- infrastructurele plannen [2]
  • Publicatie Knelpunten in het MKBA-proces
  • Publicatie MKBA inhoudelijk geëvalueerd
  • Verslag symposium "Hoe de MKBA inhoudelijk en procesmatig te verbeteren?" (Amsterdam, september 2013)[3]
  • Interview promovendus Niek Mouter (TU Delft) over zijn proefschrift[4]
  • Interview promovendus Els Beukers (UvA) over haar proefschrift[5]
  • Filmpje over het onderzoek door Niek Mouter[6]
  • Informatie MKBA basiscursus[7]
  • Projectwebsite onderzoek[8]