Neveneffecten herstructurering minder dan verwacht (KKS 2012)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Bijwerking van herstructureringsoperaties, verhuizingen, waterbedeffecten en veranderingen in de woningvoorraad [1]
Onderdeel van het VerDuS-programma Kennis voor Krachtige Steden
Kernwoorden herstructurering, wonen
Betrokken partijen Platform31, KEI, Nicis Institute, Nirov, SEV, Platform Corpovenista, Breda, Den Haag, Ede, Groningen (stad), Rotterdam, Universiteit Utrecht
Startjaar 2009 - 2012
Status Afgerond

Aanleiding

In Nederland zijn veel achterstandswijken opgeknapt door het herstructureren van de woningvoorraad. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de negatieve bijwerkingen van herstructurering. Denk bijvoorbeeld aan ‘waterbedeffecten’, waarbij sociale problemen van de ene naar de andere wijk worden verplaatst.

Toelichting

In het onderzoeksrapport staan drie bijwerkingen van stedelijke herstructurering centraal, namelijk de gevolgen voor:

  • de verdeling van de voorraad sociale huurwoningen en de slaagkansen van verschillende groepen woningzoekenden op de huurmarkt;
  • bewoners die worden gedwongen te verhuizen (herhuisvestingsurgenten);
  • ontvangstbuurten: buurten waar relatief veel herhuisvestingsurgenten terecht komen.

Uitkomsten

Het onderzoek toont aan dat herstructurering niet leidt tot ongewenste probleemverplaatsing op grote schaal. De meeste huisvestingsurgenten gaan er op vooruit met hun woonsituatie. Er ontstaan bovendien geen nieuwe concentraties van sociale huurwoningen in andere wijken.

Publicaties en links

  • Persbericht | Neveneffecten van herstructurering minder ongunstig dan verwacht[2]
  • Artikel | Waterbedeffecten bij herstructureringsoperaties vallen mee[3]
  • Rapport - Bijwerkingen van herstructureringsoperaties (pdf)[4]