Openbare ruimte anders gebruikt dan professionals denken

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: De kracht van prachtige openbare ruimten
Kernwoorden: openbare ruimte, wonen, leefkwaliteit
Projectleiding: Erasmus Universiteit Rotterdam
Partners: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht (stad), SEV
Looptijd: 2008-2012

Aanleiding

Op zes plaatsen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is gekeken naar gebruik en beleving van pleinen en straten met een belangrijke wijk- of straatfunctie.

Toelichting

De ruimten die zijn onderzocht, zijn ‘secundaire’ openbare ruimten: minder bekende of markante openbare ruimten, die vooral betekenis hebben voor (buurt)bewoners. Deze ruimten worden vaak gezien als een middel om de woon- en verblijfskwaliteit van buurten en wijken te verhogen. Dit geldt vooral voor zogenaamde achterstandswijken. De vraag is dan in hoeverre sociale problemen van buurten en wijken getackeld kunnen worden met fysieke ingrepen in de ruimte.

Uitkomsten

Professionals hebben vaak een ander beeld van openbare plekken dan gebruikers zelf. Beleidsmakers en ontwerpers blijken de openbare ruimte liefst te zien als ontmoetingsplek voor verschillende groepen en als mogelijke oplossing voor sociale problemen. Maar de inrichting van openbare ruimten lost sociale vraagstukken niet volledig op, en ontmoetingen zijn maar beperkt te regisseren. Wel vinden zowel professionals als gebruikers een schone en hele openbare ruimte belangrijk. Ook activiteiten worden door beide partijen gewaardeerd.

Publicaties en links

  • Eindrapport consortium De kracht van prachtige openbare ruimten (pdf)[1]
  • Publicatie - Levendige en veilige openbare ruimte (pdf)[2]
  • Rapport - Openbare ruimte als professionele opgave en alledaagse omgeving (pdf)[3]