Pact van Amsterdam

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Pact van Amsterdam is vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet voor het concretiseren van de Europese Urban Agenda. De Nederlandse inzet heeft er toe geleid dat op 30 mei 2016 tijdens de informele bijeenkomst van EU ministers verantwoordelijk voor Stedelijke Aangelegenheden tussen hen overeenstemming is bereikt over de Europese Agenda Stad. De Urban Agenda is vastgelegd in het ‘Pact van Amsterdam’.

In het Pact van Amsterdam worden vier opgaven concreet uitgewerkt:

In het Pact van Amsterdam wordt bovendien een werkmethode afgesproken. Voor elk van de vier thema’s wordt een partnerschap ingesteld met één Europese stad als voortrekker. Het partnerschap maakt een actieplan waar in staat hoe Europees beleid, wet- en regelgeving en financiering moeten worden aangepast om steden meer armslag te geven bij het oplossen van het probleem.

Het Pact is vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet voor het concretiseren van de Europese Urban Agenda.