Pilot 'Verlichte regels winkelgebieden'

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
Pilot 'Verlichte regels winkelgebieden!' [1]
Onderdeel van het Platform31-programma
Kernwoorden retail, winkelgebieden, regelgeving, experiment
Betrokken partijen Platform31, Expertteam Winkelgebieden, Retailagenda, Gemeente Alkmaar, Gemeente Beilen, Gemeente Ede, Gemeente Goes, Gemeente Helmond, Gemeente Oss, Gemeente Roosendaal, Gemeente Rotterdam, Gemeente Sluis, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Gemeente Zeist, Gemeente Zwolle

Samenvatting

In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. Het doel van de pilot is om het ondernemerschap en de innovativiteit van retailers en winkelgebieden te versterken en onnodige regels die dit tegengaan op te sporen en aan te pakken.


Platform31 mobiliseert ondernemingsverenigingen, verenigingen van vastgoedeigenaren en gemeenten die ‘hun’ winkelgebieden durven aan te melden voor de landelijke pilot Regelloze winkelgebieden.

Wat is de aanleiding?

Van oudsher zijn er veel regels bedacht voor winkelgebieden. In de loop der jaren ontstond een onpraktische stapeling van al die regels. Ze passen niet meer bij de manier waarop winkelgebieden zich de komende jaren moeten ontwikkelen. ‘Sommige regels staan nieuwe en innovatieve winkel- en horecaformules in de weg’, zegt projectleider Arjan Raatgever van Platform31. ‘Denk aan bepalingen, bestemmingsplannen en het gebruik van de openbare ruimte. Ook sectoraal beleid voor bijvoorbeeld horeca en detailhandel beperken ondernemers in hun mogelijkheden en leiden tot hoge kosten.’

Omdat de winkelcentra moeilijke tijden doormaken, is de behoefte aan deregulering groot. Aanpassingen in de regelgeving kunnen ervoor zorgen dat de leegstand in winkelcentra daadwerkelijk vermindert. ‘Denk aan mogelijkheden om winkels eenvoudiger te verbouwen, samen te voegen of een nieuwe bestemming te geven.’

Hoe hebben ze het aangepakt?

De pilot Regelloze winkelgebieden onderzoekt welke wet- en regelgeving de ontwikkeling van de detailhandel negatief beïnvloeden. Voor deelnemende winkelgebieden worden aanbevelingen geformuleerd om onder meer planologische regels te verbeteren, schrappen of slimmer toepassen. Bijvoorbeeld bestemmingsplannen, Algemene Plaatselijke Verordeningen, de Drank- en Horecawet en het huurrecht voor winkelpanden.

‘Plaform31 helpt gemeenten – als het nodig is – procedureproblemen binnen de gemeente en richting rijksoverheid op te lossen. Zo krijgen lokale belanghebbenden een grotere verantwoordelijkheid door het schrappen van regels.’

Belemmerende regels kunnen per gemeente en per winkelgebied verschillen. ‘Daarom kijken we per gebied welke bepalingen het meest in de weg zitten. Hiervoor is niet alleen de medewerking nodig van de gemeente, maar ook van lokale ondernemers en vastgoedeignaren.’

Het project Regelloze winkelgebieden volgt de doelstellingen van de Retailagenda die minister Kamp binnenkort presenteert. Naast het terugdringen van lokale regelgeving in de deelnemende winkelgebieden, vertaalt Platform31 de lessen en onderzoeken van de Retailagenda naar de pilotgebieden. Andersom gebruikt het projectteam van de Retailagenda de praktijkervaringen uit de pilotgebieden van Regelloze winkelgebieden als voorbeelden voor de landelijke detailhandel. Als het terugdringen van lokale regels in de proefgebieden op gang komt, ontstaat er meer ruimte om te experimenteren met of aanpassen van landelijke wet- en regelgeving.

Wat levert het op?

  • Meer ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers
  • Meer ruimte voor innovatieve retailconcepten
  • Minder leegstand in winkelgebieden