RAILROAD

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Explorail
Titel onderzoek: RAILROAD - HMI-R Enabling Resilience to Improve the Capability to Cope with Calamities and Disruptions [1]
Projectleiding: Universiteit Twente
Partner: ProRail, TU Delft

Projectomschrijving

Een innovatieve werkwijze ontwikkelen die, met inzet van de kennis en vaardigheden van de betrokken professionals, bijdraagt aan het oplossen van storingen in het spoorverkeer: dat is het doel van dit project. Als essentieel hulpmiddel wordt hierbij een manier van informatiepresentatie ontwikkeld voor de gebruikers van de ICT-systemen, die hen in staat stelt sneller te reageren op verstoringen. De onderzoekers maken gebruik van de cognitieve werkanalyse (CWA) en kijken naar zowel werkomgeving als sociale aspecten.