SDI

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Urban Regions in the Delta (URD)
Titel onderzoek: SDI4URD [1]

Projectomschrijving

Het SDI4URD-project is een Spatial Data Infrastructure (SDI) die wetenschappers binnen URD en andere VerDuS-programma's ondersteunt in hun onderzoek naar nieuwe strategieën voor integrale duurzame stedelijke ontwikkeling door hun toegang te verschaffen tot betrouwbare geografische informatie.

Een SDI bestaat uit datasets, overeenkomsten over het gebruik ervan, uitwisselingsstandaarden, technologie (hardware, software en elektronische communicatiemiddelen) en kennis die het vinden en uitwisselen van informatie mogelijk maakt. De noodzaak voor het ontwikkelen ven implementeren van een SDI wordt breed onderkend, niet alleen door Nederlandse experts (o.a. participanten van VerDuS en URD), maar ook door internationale (wetenschappelijke) programma's en de INSPIRE-richtlijnen die de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van geografische informatie en services op Europees niveau afdwingen. De SDI maakt het mogelijk om effectieve de groeiende hoeveelheid geografische informatie die in omloop is binnen de URD-projecten te vinden, uit te wisselen en te combineren, en om nieuwe verbindingen te maken met aangrenzende vakgebieden door huidige barrières te doorbreken en dwarsdoorsnedes te maken van verschillende tijdperiodes, geografische gebieden en aangrenzende vakgebieden.