SEiSMiC

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken
SEiSMiC [1]
Onderdeel van het Platform31-programma
Kernwoorden Europa, netwerk, innovatie, beleid, onderzoek, social innovators
Betrokken partijen Platform31, Austrian Institute of Technology

Samenvatting

SEiSMiC staat voor Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities en is een Europees programma.

De focus bij SEiSMiC ligt op het activeren van kennisuitwisseling, het betrekken van civil society en het signaleren van de behoefte aan maatschappelijk innovaties in de stedelijke ontwikkeling. Het SEiSMiC programma loopt van november 2013 tot november 2016 en omvat vier opdrachten:

  • Mobiliseer een breed samengestelde groep stedelijke initiatiefnemers door nationale netwerken op te zetten in 10 Europese landen.
  • Initieer sociale vernieuwing/innovatieprocessen in de deelnemende landen via de deelnemers aan de nationale netwerken.
  • Draag bij aan de sociale dimensie van stakeholder engagement in JPI Urban Europe.
  • Verspreid initiatieven, projecten en resultaten van JPI Urban Europe op het lokale regionale, nationale en Europese niveau.

SEiSMiC voegt een sociale component toe aan de Strategic Research & Innovation Agenda. Daarnaast maakt SEiSMiC deel uit van JPI Urban Europe dat sinds 2010 stedelijk onderzoek en stedelijke vernieuwing versterkt in heel Europa. Behalve SEiSMiC is ook BOOST een onderdeel van JPI Urban Europe.

Twee organisaties in landen die deel uitmaken van JPI Urban Europe zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van SEiSMiC: het Austrian Institute of Technology in Wenen en Platform31 in Den Haag.

De bekostiging van het SEiSMiC programma komt uit het Europese FP7 budget.