SURF (onderzoeksprogramma)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit artikel gaat over het onderzoeksprogramma SURF. Zie SURF (netwerkorganisatie) voor de nederlandse ICT-netwerkorganisatie voor onderwijs en onderzoek.


In onderzoeksprogramma SURF[1] gaan (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio's samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het SURF-programma bouwt voort op de programma's Kennis voor Krachtige Steden, Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad en Urban Regions in the Delta, alle vallend onder het thema Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS).

Onderdelen zijn o.a.: