Samenwerken rond veelplegers (KKS 2013)

Uit Netwerk Wiki | Zicht op het netwerk
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van het VerDus-programma Kennis voor Krachtige Steden.
Titel onderzoek: Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals
Kernwoorden: veelplegers, samenwerking, veiligheidshuizen,veiligheid
Projectleiding: Universiteit Leiden
Partners: Leiden, Rotterdam
Looptijd: 2009-2013

Aanleiding

Een kleine groep veelplegers bezorgt hun omgeving heel veel last en kost de samenleving handenvol geld. Daarom worden in Veiligheidshuizen serieuze inspanningen gedaan om werk van deze groep te maken.

Toelichting

Er is gekozen voor actieonderzoek, waarbij de betrokkenen (hulpverleners, justitiële medewerkers, managers en bestuurders) een belangrijke stem hebben in de opzet en uitvoering van het onderzoek. Zo kan er kennis opgedaan worden, maar ook een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de problematiek.

Uitkomsten

De samenwerking tussen zorgprofessionals en justitie in die huizen loont, maar is ook lastig. Dat komt door verschillende logica’s, maar ook door gebrek aan structurele oplossingen door de complexe problematiek van de groep en de beperkte institutionele mogelijkheden.

De zorg is gebaseerd op vrijwillige medewerking en kent marktwerking. Justitie is gebaseerd op dwang en opereert op basis van bureaucratische hiërarchie. Wat helpt om die verschillen te overbruggen zijn een gemeenschappelijke visie, goed zicht op elkaars mogelijkheden en beperkingen, korte communicatielijnen en creatieve, eigenzinnige professionals. Zo kan men de problemen beperken die veelplegers veroorzaken. De regie in Veiligheidshuizen leidt tot veel overleg. Goede regie betekent echter niet dat alle casussen in centraal casusoverleg moeten worden besproken. Alleen voor echte probleemsituaties is dat nodig.

Publicaties en links

  • Artikel Platform31 - Groep veelplegers onhandelbaar[1]
  • Artikel Nicis Institute/Platform31 - Publicatie Platform31: Onderzoek naar samenwerking in veiligheidshuizen rondom veelplegers
  • Publicatie - Onmogelijke levens botsende logica s en eigenzinnige professionals (pdf)[2]
  • Werkboek Veelplegers 2013 (pdf)[3]